Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

FUT Yöntemi ile Saç Ekimi

Foliküler Ünite Saç Nakli Nedir?

FUT (Follicular Unit Transplantation), saç adalarının (FU; foliküler ünite) nakil edilmesi işlemini tanımlar. Doğal olarak saç kökleri 1 ile 4 arası saç kılı içeren gruplar halinde bulunur. Bu gruplar sadece mikroskop altında yada FUE saç ekiminde tek tek elde edilebilir. Yani herhangi bir sac ekim merkezi nin FUT yapabilmesi için alınan sac köklerinin mutlaka mikroskop altında ayrıştırılması gerekir.

Mikroskop Altında Kök Ayırma

Saç köklerinin mikroskop altında ayırımı uzun bir deneyim ve beceri gerektirmektedir. Çıplak göz veya büyüteç altında ayırma işleminden farklı olarak sac ekim sonuçlarının doğal olması yanında çöpe giden saç kökü sayısını %1 in altına düşürmektedir. Saç ekimi merkezleri bu donanıma sahip olmak için daha fazla sayıda yetişmiş teknisyene ihtiyaç duymaktadır. Böylece sadece saç ekim için organize çok sayıda hemşire ve teknisyen uzun deneyimler sonucu yetişmektedir. Dünyada saç ekiminde sadece mikroskop kullanan klinikler kabul görmektedir. Mkroskop altında yapılmayan saç ekimleri FUT değil minigraft nakli olarak adlandırılır.

Saç adası (FU; foliküler ünite) nakli nin diğer bir avantajı ise nakil edilecek saç gruplarının çok ince olması ve dolayısı ile içine yerleştirileceği kanalların narin bir şekilde açılmasını sağlayarak çok az doku hasarına sebep olmasıdır. Böylece iyileşme süresi oldukça kısa olacaktır.

FUT sac ekimi ilk defa 1995 yılında Amerikalı cilt hastalıkları uzmanı dr.bernstayn tarafından tarif edilmiş ve yaptığı çalışmalar bu konuda rehber olmuştur. Bu çalışmalar sac adası ekiminin maksimum sıklık yarattığını ve işlem sonrası yara iyileşmesini kolaylaştırdığını anlatmaktadır.

Mini-micrograft ile saç ekiminden sonra follicular unite (FU) en büyük buluş olmuştur. Çünkü mini-micrograft tekniğinde saçlar 1mm, 2mm, 3mm….. gibi farklı çaplarda gruplarla ayrıştırılırdı ve bu grupların bazıları 10 ve daha fazla sac içerirdi. Saç ekimi nden sonra ekili alanlarda çukurlar oluşturup doğal olamayan bir görüntüyle neticelenirdi.

Saç graftleri özel olarak geliştirilmiş mikroskoplar ile ayrıştırıldığında hasarsız, etraftaki saç kökü içermeyen dokunun daha kibarca ayıklanmasına olanak tanır. Böylece tamamen doğal bir saç ekimi ile neticelenir.

Saç Nakli İçin İhtiyaç Duyulan Saç Sayıları

Saç dökülmesinin derecesine göre ilk seans için ihtiyaç duyulan graft sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo Norwood sınıflamasına göre sac dokulmesinin evreleri üzerinden ihtiyaç duyulan graft ve saç teli sayılarının anlaşılmasında yol gösterici bir rehber niteliğindedir.

Saç naklinden önce şemadan tip belirlemesi yapınız.

male-pattern-baldness

Şemadan belirlediğiniz saç dökülme tipine uygun graft sayılarını belirleyin.

Graft (saç adası; FU ) sayıları

Norwood Tipi

Saç graft sayısı

Tepe ile birlikte

IIa

600-1200

-

III

800-1400

-

III Vertex

800-1400

1400-2000

IIIa

1200-1800

-

IV

1400-2000

2000-2400

IVa

1600-2200

-

V

1800-2400

2400-2800

Va

2000-2600

-

VI

2200-2800

2800-3200

VII

2400-3000

3000-3600

Saç ekim işleminizi gerçekleştirecek saç ekimi merkezi graft sayılarını önceden planlayacak nasıl bir kapama yapacağını bildirecektir. Yukarıda belirtilen rakamlar saç kılı sayıları değildir.

Saç Köklerinin Ayrıştırılması

Stereo-Microscop altında saç köklerinin ayırımı

Foliküler ünite nakil edilebilmesi graft ayırma işleminin stereo-mikroskop denilen özel mikroskop altında yapılması ile mümkündür. Böylece şerit halinde çıkarılan saç bandı hiçbir hasara uğramadan ayrıştırılabilir. Daha sık ve %100 e yakın doğal saç ekimi yapılabilir. Mikroskop altında yapılmayan ayırım işlemlerinde saç köklerinin % 30 sinden fazlası çöpe gitmektedir. Unutmayın ki ensenizdeki saçlar sonsuz değildir.

İhtiyaç duyulan saç miktarına göre FUT yöntemi ile yapılacak saç ekiminde şerit uzunluğu 15-30 cm, genişiliği ise 1-2 cm olabilir. Mikroskop altında yapılan saç kökü ayırımında her santimetrakarede ortlama bulunan 90-100 arası folliküler ünitenin hiçbiri zarara uğratılmadan ayrıştırıltığında ortalama 1cm genişilk ve 15cm uzunluğunda şeritten yaklaşık 1500 adet saç grubu (folliküler ünite ) elde edilebilir. Mikroskop kullanılmadan yapılan ayrıştırmada bu sayı yarı yarıya azalabilir.

Mikroskop saç ekimi yapılan odada olup hasta bu aşamaların tümüne tanıklık eder.

Mikroskop altında ayrılan saç adaları daha sonra belli bir sıcaklıkta bekletilip kanallar açıldıktan sonra nakledilir.

Alıcı bölge hazırlanırken her bölüm için ayrı bir kanal açma tekniği kullanılır. Böylece saçların sonradan uzama yönleri ve derinlikleri ayarlanarak doğal sonuçların oluşması sağlanır. Şakaklar, tepe ve kaş ekiminde lateral slayt tekniği ile orginal saçlarla aynı açılar yakalanmış olur.

Follikuler Ünite Nedir?

Yıllarca saç köklerinin her birinini ayrı ayrı kökler halinde olduğu düşünülmekteydi. Daha sonradan 1 ile 4 arası kıl içeren gruplar halinde olduğu anlaşıldı. İşte bu grupların her birine folliküler ünite (FU) adı verilmektedir. Bu saç gruplanın ayrıştırılması bazılarının ölmesine neden olur. Mikroskop kullanılmasının önemi, tekrar ortaya çıkmaktadır.

Zaten saçlı deriye büyüteç altında bakıldığında bu gruplar rahatlıkla görülebilir. İşte bu saç gruplarının (folliküler ünite; FU) keşfi sac ekiminde devrim yaratmıştır.Bu yapılara zarar verilmeden nakledilmesi saç köklerinin maksimum büyümesine olanak sağlar. Folliküler üniteler oldukça küçük narin yapılar olup ancak stereo-microscop altında deneyimli teknisyenlerce zarar verilmeksizin ayrıştırılabilir.
Yukarıdaki resimlerde stereo-microscop altında ayrılmış 1,2,3 ve 4 kıl içeren saç grupları (Folliküler üniteler) görülmektedir. Saç ekimi yapılırken her bir Folliküler ünite farklı açıda ve farklı bölgelere yerleştirilmelidir.

Folliküler ünite naklinin getirdiği en önemli avantaj resimdede görüldüğü gibi yarısı kadar bir büyüklükle aynı saç miktarının ekim ini sağlayıp çok daha küçük kanalların açılmasına olanak verir.

Alıcı bölgeye açılan küçük kanallar sayesinde daha sık bir ekim yapılıp saçlı derinin kan dolaşımına zarar verilmemiş olur.

Saç ekiminden sonra saçların yoğun görünümü sadece ekilen saç köklerin sayısına bağlı değildir. Bu küçük saç gruplar sayesinde yan yana çok sayıda çoklu saç grupları eklenebilir. Böylece sık ve doğal saç ekimi mümkün olur. Folliküler ünitelerden daha büyük saç graftlerinin kullanılması doğal olmayan görüntüye, daha küçük graftlerin kullanılması ise yoğun olmayan sonuçlara neden olur.
Özellikle küçük alanlara sık saç ekimi yapabilmek ancak Folliküler ünite nakli ile mümkündür.

Saçların Nakil Edileceği Alıcı Bölgenin Hazırlanması

Alıcı bölge hazırlanırken her bölüm için ayrı bir kanal açma tekniği kullanılır. Böylece saçların sonradan uzama yönleri ve derinlikleri ayarlanarak doğal sonuçların oluşması sağlanır. Şakaklar, tepe ve kaş ekiminde lateral slayt tekniği ile orijinal saçlarla aynı açılar yakalanmış olur.

Kanallar özel iğnelerle saç adalarının büyüklüğüne uygun genişlikte açılarak daha az doku hasarı oluşturulmuş olur. İyileşme süresi diğer tekniklere göre oldukça kısalır. Saç ekimi yapılmış bölgelerde çukurlanma, doğal olmayan saç adası görüntüsü ve sivilcelenme oluşmaz. 
Kanalların genişliği tek kıl içeren üniteler için 0,6mm, 4 kıl içeren saç adaları için ise 1,2 mm olarak ayarlanır. Ayrılan saç kökleri her büyüklük için ayrı kaplarda saklanır. Böylece nakledilirken belli bir düzene göre yapılabilir. FUE sacekimi ve FUT saçekimi yöntemlerin her ikisiylede saç adası (folliküler ünite; FU) nakli yapılan sac adası olduğundan hastalarıın iyileşme süresi oldukça kısa olup saç ekimi sonuçları oldukça tatminkârdır. Unutmayın ki en iyi sac ekimi yöntemi FU naklidir. İster saçı FUT ile ister FUE ile elde edin.

Saç ekme estetik bir sanattır. İyi bir dermatolojik bilginin üstüne inşa edilmiş bir minimal cerrahi girişimdir.

Sac ekim fiyatları ile ilgili olarak ilgili bölüme bakınız.

Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuza sorunuz.

Donor Bölge

Folliküler ünite Transplantasyonu (FUT) için saç köklerinin alınması

Başarılı saç ekim işlemi için enseden alınan şeridin oluşturacağı izin minimum olması saç ekiminin profesyonellik gerektiren hassas kısmını oluşturur. İzin çok belirsiz olması işlemi yaptıran kişinin kısa saçlarla bile izi kapatmasına olanak tanır ve daha sonradan yapılacak seansların başarısını etkiler.

Saç kökleri FUE (Follicular Unit Extraction) ve FUT (Follicular Unit Transplantation) üzere iki ayrı yöntemle alınabilir. FUE saç ekimi yönteminde saç adaları (folliküler üniteler) birer birer alındığından bitişik olmayan 1mm ve daha küçük izler bıraktığında genellikle ensede iz fark edilmez. FUT veya şerit yönteminde ise çıkarılan saçlı deri bandı dikişle kapatıldığından uzunlamasına oluşan iz doğru bir şekilde kapatılmamışsa enseden bakıldığına saçlar kısa ise fark edilir. Bu izin azaltılması için; metal dikiş setleri, emilebilen dikiş materyalleri gibi birçok yöntem kullanılmıştır. Ancak dikiş izini dikiş için kullanılan materyal dışında belirleyen faktörlerin olduğu anlaşılmıştır. Bunlar;

Alınan saçlı deri şeridinin genişliği

Saç şeridi genişliği ihtiyaç duyulan saç kökü sayısına ve ense gerginliğine göre belirlenir. Ve sadece mikroskop altında yapılan ayırım işleminde hiçbir saç kökü hasara uğratılmamış olur. Ense esnekliği iyi olan kişiler daha az bırakan daha geniş şeritler alınabilir. Çok gergin bir enseden yeteri genişlikte saçlı deri şeridi çıkarmak mümkün olmayabilir.

Gereğinden fazla ince bir şerit yeteri miktarda sac kökü sağlamazken, gereğinden geniş bir saç şeridi ise kötü bir izle iyileşme riski oluşturabilir. Bilinmelidirki 1cm genişliğinde 20cm uzunluğunda bir saç şeridi ortalama 2000 folliküler ünite graftnini sağlar. Tabi ayırma işlemi mikroskop altında yapılırsa.

FUT Yöntemi ile Saç Ekiminde Şeridin Alınması

Anestezi

Tumescent anestezi tekniği saç şeridinin alınmasında önemli faydalar sağlamaktadır. Bu teknik dokunun altına anestezik madenin oldukça düşük miktarlarda verilerek şişirilmesi işlemidir. Bu teknik ile kanama, sinir zedelenmesi, cilt altı doku kesisinin çok daha kolay kontrol edilmesini sağlar. Cilt altı dokusu ile cilt biribirinden ayrılır, işlem sadece saç köklerini içeren deri kısmında yapılır. Sac ektirme işleminin birinci aşaması sac köklerinin alınmasıdır. Uyuşturma için diş hekimlerininde kullandığı lidocain denilen anestetik kullanılır. Alerji yapma potansiyeli yok denecek kadar azdır. Tamamen ağrısızdır.

Dikişle saçlı derinin kapatılması

Sacekimi için saç şeridi çıkarıldıktan sonra farklı yöntemlerle kapama yapılabilir.

Metal dikiş staples

Dokuda reaksyon oluşturmaması, potansiyel saç köklerine zarar vermemsi gibi avantajları varsada işilem sonrası oluşturduğu rahatsızlık hissi gibi faktörlerden dolayı bazı durumlar dışında pek tercih edilmemektedir.

Normal dikiş

Kesi kenarlarını istenildiği gibi yaklaştırılmasını sağlar. İşlem sonrası rahatsızlık yaratmaz. 7-15 gün içinde alınır.

Emilebilen dikiş materyalleri

Su ile girdiği reaksyon ile eridiğinden dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Çok düşük doku reaksyonu oluştururlar. Dikişi aldıramayacak hastalarda kullanılır. Saçekimi nde saçların alındığı bölge için kullanıbilir.
 
Joomla SEF URLs by Artio