• Türkçe
 • English
Op. Dr. Mete Aksoy PDF Print E-mail

Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı


 • 10 Ekim 1967’de Polatlı – Ankara’da doğdu.
 • Üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nde 1984 – 1991 yılları arasında tamamladı.
 • Temmuz 1990’da yurt dışında Fels Research Institute for Molecular Biology and Cancer, Temple University School of Medicine, Philadelphia, Pennsylvania (U.S.A.)’da Prof. Dr.Sydney Weinhouse, PhD’nin yanında bir ay çalıştı.
 • Mezuniyet sonrasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde 1991 – 1993 arasında çalıştı.
 • İhtisasını Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS)’da dereceyle girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1993 – 2000 yılları arasında tamamladı.
 • Yabancı dili İngilizce’dir (ileri düzeyde) (1992 KPDS:98 puan, 1997 KPDS: 97 puan, 2004 KPDS: 91 puan)
 • Mesleki faaliyetlerinin arasında16 adet ulusal kongre katılımı, 2 adet uluslararası kongre katılımı, 31 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulan kongre bildirisi, 21 adet  uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan kongre bildirisi, 6 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel yayın, 23 adet uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel yayın ve ayrıca ulusal ve uluslararası hakemli dergilere gönderilmiş ve değerlendirmede olan çok sayıda çalışma sayılabilir.
 • Üye olduğu dernekler; Ankara Tabip Odası, Polatlı ve Köyleri Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), AHİD – Ankaralılar Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)’dir.
 • Evli ve 1 çocukludur.

E-MAIL:     This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

MESLEKİ FAALİYETLER:

Ulusal Kongre Katılımları

1. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 3-4 Haziran 1995, İstanbul
2. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995, Girne, KKTC
3. Rinoplasti Simpozyumu, 20 Nisan 1996, Adana
4. Yanık Organizasyonu ve Acil Yanık Tedavisi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1998, Ankara
5. IV. Ulusal Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, 10-12 Ekim 1998, Ankara
6. II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 22-23 Ekim 1998, Ankara
7. V. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Eğitim Kursu, 1-4 Eylül 1999, Ankara
8. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 2000, İzmir
9. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
10. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Zonguldak Bölgesel Toplantısı, 9-11 Kasım 2001
11. Maksillofasyal Cerrahi Çalıştay (Workshop) ve Kursu, 3-4 Mayıs 2002, Ankara
12. Yanık, İlk Yardım ve Tedavisi Kursu, 8 Mart 2003, Ankara
13. Dudak – Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler Çalıştay ve Paneli, 21 Nisan 2003, Eskişehir
14. XXVI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Ankara
 

Uluslararası Kongre Katılımları

1. New Horizons in Aesthetic Surgery – II, International Symposium, 14-15 November 1998, Ankara, Turkey
2. 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, 24-26 May 2001, Belgrade, Yugoslavia
3. The XVI. Congress of the ISAPS 2002, 26-29 May 2002, İstanbul, Turkey

Ulusal Kongre Bildirileri

1. Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Kullanımı. İ Başaran, T Şafak, G Özcan, N Kostakoğlu, M Aksoy, A Keçik. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 3-4 Haziran 1995, İstanbul
2. Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Kullanımı. T Şafak, H Borman, İ Başaran, G Özcan, N Kostakoğlu, M Aksoy, A Keçik. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995, Girne, KKTC
3. Kobaylarda Tanımlanan Yeni Bir Deneysel Hipertrofik Skar Modeli. HM Aksoy. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 2000, İzmir
4. Tam Kat % 85 Üst Dudak Defektinin Bilateral-Reverse-Island Nazolabial Fleplerle Onarımı. N Sarıfakıoğlu, U Koçer, HM Aksoy. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 2000, İzmir
5. Kobaylarda Tanımlanan Yeni Bir Deneysel Hipertrofik Skar Modeli (Sözel Bildiri). M Aksoy. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Hacettepe Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Araştırma Günü, 8 Haziran 2001, Ankara
6. İki Ailede Polidaktilinin Farklı Genetik Geçiş Paternlerinin İncelenmesi. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, Ö Karaaslan. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
7. Konjenital Melanositik Nevüs Exizyonu Sonucu Yüzde Oluşan Defektlerin Doku Genişletilmesi Sonrası Bilobe Fleplerle Rekonstrüksiyonu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, C Arslan. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
8. Lateral Oblik Parmak Ucu Defektlerinin ikili Volar Transpozisyon Flepleri ile Onarımı. YÖ Tiftikcioğlu, HM Aksoy, U Koçer. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
9. Mandibulanın Sağ Yarısını İşgal Eden Dev Dentigiröz Kist: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, D Ertoy, Ö Karaaslan. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
10. Alt Göz Kapağında Anthrax Olgusu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
11. Van Der Woode Sendromlu Aynı Aileden İki Olgunun Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, H Çöloğlu, Ö Karaaslan. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
12. Eklem Ağrısının Yabani Bitkiyle Tedavisine Bağlı Deri Nekrozu: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, C Arslan, S Kurucu, M Kartal. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
13. Arı Sokmasına Bağlı Deri ve Yumuşak Doku Nekrozu: 2 Vakadaki Deneyimlerimiz. U Koçer, HM Aksoy, H Çöloğlu, YÖ Tiftikcioğlu, Ö Karaaslan. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul
14. Primer Kutanöz Pre-B Hücreli Lenfoblastik Lenfoma: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, A Üner, D Ertoy, G Alanoğlu, Ö Karaaslan. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
15. Geç Başlangıçlı Kutanöz Lenfanjiom: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, N Atakan, YÖ Tiftikçioğlu, B Aksoy, M Astarcı, N Onuk. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
16. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli Karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, H Çöloğlu, MG Ulusoy, M Astarcı, B Aksoy. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
17. Dev Erkin Akrospiroma: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, A Üner, D Ertoy, G Alanoğlu, Ö Karaaslan. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
18. İlerlemiş Nazal Deri Tümörlerinin Tedavisi. U Koçer, HM Aksoy, MG Ulusoy, YÖ Tiftikçioğlu, H Çöloğlu.  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
19. Skar Zemininde Gelişmiş Sebasöz Karsinom: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, N Onuk. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
20. Elde Lokalize İntravenöz Piyojenik Granülom: Olgu Sunumu. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, N Onuk. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”. 7-9 Kasım 2001, İstanbul
21. Elde Yanık Kontraktürü Sebebiyle Müdahale Edilen 112 Hastanın Değerlendirilmesi. U Koçer, Y Tiftikçioğlu, N Sungur, G Ulusoy, M Aksoy. Yanık Sempozyumu. 1-2 Nisan 2002, Eskişehir
22. Parmak Ucunun Dorsal, Dorsoulnar ve Dorsoradial Defektlerinin Üçlü ve İkili Volar İlerletme Flepleri ile Onarımı. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, Ö Karaaslan. VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi. 20-23 Nisan 2002, Adana
23. Elde Lokalize İntravenöz Piyojenik Granülom: Olgu Sunumu. U Koçer, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, M Gümüş. VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi. 20-23 Nisan 2002, Adana
24. Otojen Kıkırdak, Otojen Kemik ve Solvent Dehidrate Kıkırdak Dokularının Rezorpsiyon Oranlarının Histopatolojik Olarak İncelenmesi (Sözel Bildiri). N Sungur, HM Aksoy, G Ulusoy, C Arslan, Y Kankaya, U Koçer, C Sökmensüer, L Karakoç Sökmensüer. XXIV.  Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara
25. Penil Epidermal İnklüzyon Kisti: Geç Sünnet Komplikasyonu. YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, G Ulusoy, N Sungur, C Arslan, B Şahin, U Koçer. XXIV.  Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara
26. Gastrik Karsinomanın Geç Kutanöz Metastazı: Olgu Sunumu. HM Aksoy, MG Ulusoy, M Gümüş, YÖ Tiftikçioğlu, S Cüzdan, U Koçer. XXIV.  Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara
27. Granüler Hücreli Myoblastoma: Olgu Sunumu. HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, M Gümüş, MG Ulusoy, B Şahin, U Koçer. XXIV.  Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara
28. Önkol Yerleşimli Malign Hemanjioperisitoma: Olgu Sunumu. A Uysal, N Sungur, M Gümüş, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, U Koçer. XXIV.  Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-20 Ekim 2002, Ankara
29. Propofol ve Ketaminin Ratlarda Yanık Sonrası Bakteriyel Translokasyon (BT) Üzerine Koruyucu Etkisi. H Yağmurdur, G Akça, M Aksoy, M Arslan, B Baltacı, B Dikmen. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2003
30. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni Bir Hipertrofik Skar Modeli (Sözel Bildiri). HM Aksoy, H Çöloğlu, YÖ Tiftikçioğlu, MG Ulusoy, U Koçer, MF Sargon, Ö Akkaya, B Aksoy. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi. 18-20 Haziran 2004, İstanbul
31. Açık ve Kapalı Rinoplasti Tekniklerinin Burun Solunumuna Etkisinin Spirometri Kullanılarak Karşılaştırılması. YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, M Gümüş, S Cüzdan, C Arslan, M Oruç, U Koçer. XXVI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Ankara
 

Uluslararası Kongre Bildirileri  

1. Clinical and Histological Characteristics of Basal Cell Carcinoma Treated Surgically in Turkish Patients (Free Paper). U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, H Çöloğlu, B Çiğsar. 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, 24-26 May 2001, Belgrade, Yugoslavia
2. A Study of a Four Generation Turkish Family Including an Affected Member with CL/CP. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, Ö Karaaslan. 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, 24-26 May 2001, Belgrade, Yugoslavia
3. Report of a Case with a Large Acrospiroma. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, Ö Karaaslan. 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, 24-26 May 2001, Belgrade, Yugoslavia
4. An Advanced Case of Basosquamous Carcinoma of the Nose: Report of a Case. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, H Cologlu. 2nd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS Mini-Course, 24-26 May 2001, Belgrade, Yugoslavia
5. Pulmonary Function Analysis Following Rhinoplasty Operations (Free Paper). U Koçer, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, N Sungur, M Gümüş. The XVI. Congress of the ISAPS 2002, 26-29 May 2002, İstanbul, Turkey
6. Interferon Use After Surgical Excision of Hypertrophic Scars and Keloids. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, D Ertoy, A Uysal, Ö Karaaslan, C Arslan. The XVI. Congress of the ISAPS 2002, 26-29 May 2002, İstanbul, Turkey
7. A New Hypertrophic Scar Model Defined in Guinea Pigs. HM Aksoy, I Vargel, Y Erk, U Kocer, H Gologlu, Y Tiftikcioglu. The III-rd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 21-24 May, 2003, Iasi, Romania
8. Reconstruction of Dorsal Fingertip Defects with Volar Advancement Flaps: A New Technique. Y Tiftikcioglu, HM Aksoy, O Karaaslan, U Kocer, M Oruc. The III-rd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 21-24 May, 2003, Iasi, Romania
9. Volar Double Transposition Flaps for Lateral Oblique Fingertip Amputations. Y Tiftikcioglu, HM Aksoy, U Kocer, S Curdan, C Arslan, R Ozdemir. The III-rd Balkan Congress for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 21-24 May, 2003, Iasi, Romania
10. Parmak Ucu Yaralanmalarında Kullanılan Farklı Tedavi Yöntemleri ve Modifikasyonlarımız. YÖ Tiftikçioğlu, M Oruç, Ö Karaaslan, M Aksoy, R Özdemir, U Koçer. I. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 19-21 Haziran 2003, Lefkoşa, KKTC
11. Distinctive Diagnosis of Hypertrophic Scar and Keloid by Using Transmission electron Microscope. KM Erbil, YÖ Tiftikcioğlu, S Önderoğlu, M Tuncel, HM Aksoy, U Koçer. !st Joint Meeting of EACA&AACA.m 7-11 July 2003, Graz
12. The Roles of Ketamine and Propofol on Gut Mucosal Epithelial Apoptosis in Burned Rats. H Yagmurdur, G Akca, M Aksoy, M Arslan, B Baltaci. Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anaesthesiology. 5-8 June 2004, Lisbon, Portugal
13. Nonmelanositik Cilt Kanserlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. HM Aksoy, C Arslan, SS Cüzdan, YÖ Tiftikçioğlu, M Gümüş, U Koçer. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 15-18 Temmuz 2004, KKTC
14. Eklem Ağrısının Yabani Bitkiyle Tedavisine Bağlı Deri Nekrozu. C Arslan, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, SS Cüzdan, M Oruç, U Koçer. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 15-18 Temmuz 2004, KKTC
15. Dudak Rekonstrüksiyonunda Kullanılacak Teknikler ve Klinik Deneyimlerimiz. HM Aksoy, O Kayıran, M Gümüş, C Arslan, YÖ Tiftikçioğlu, U Koçer. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 15-18 Temmuz 2004, KKTC
16. Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunda Eminektomi: Klinik Deneyimlerimiz. YÖ Tiftikçioğlu, Y Kanakaya, HM Aksoy, MG Uluoy, M Gümüş, Ö Karaaslan, U Koçer. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 15-18 Temmuz 2004, KKTC
17. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni Bir Hipertrofik Skar Modeli. HM Aksoy, H Çöloğlu, YÖ Tiftikçioğlu, U Koçer, MF Sargon, Ö Özkaya, B Aksoy, MG Ulusoy. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 15-18 Temmuz 2004, KKTC
18. Distinctive Diagnosis of hypertrophic Scar and Keloid by Using Transmission Electron Microscope. YO Tiftikcioglu, KM Erbil, S Onderoglu, M Tuncel, HM Aksoy, U Kocer. The 17th Congress of the ISAPS, 2004
19. The Long Term Effects of Aesthetic Rhinoplasty on Nasal Resistance and Overall Pulmonary Functions. YO Tiftikcioglu, HM Aksoy, U Kocer. The 17th Congress of the ISAPS, 2004
20. Effectiveness of Topical Zinc Oxide Application on Hypertrophic Scar Develeopment in Rabbits. B Aksoy, N Atakan, HM Aksoy, GG Tezel, N Renda, A Özkara, E Önder. 13th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology (EADV). 17-21 November 2004, Florence, Italy
 

Yurtiçi Yayınlar

1. Reconstruction of the Defects of the Face Resulting from Excision of Congenital Melanocytic Nevi with Bilobed Flaps after Tissue Expansion. U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikçioğlu, H Çöloğlu, C Arslan. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 19:3;146-151; December 2001
2. Yarık Damak Onarımındaki Deneyimlerimiz: Veau-Wardill-Kilner Push-Back, von-Langenbeck. H Çöloğlu, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, CN Baran, U Koçer. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 34:3-4;179-183;2001
3. Yüz Yerleşimli Schwannoma: Vaka Sunumu. U Koçer, H Çöloğlu, HM Aksoy, M Çaydere, YÖ Tiftikçioğlu, H İmirzalıoğlu. Dermatopatoloji Dergisi 11:1-2;69-71;2002
4. Zon II Fleksor Tendon Yaralanmalarında Kontrollü Erken Mobilizasyon ve Sonuçlarımız. U Koçer, MG Ulusoy, C Baran, R Özdemir, M Aksoy, A Uysal, Y Kankaya. Optimal Tıp Dergisi 17:3;85-89;2004
5. Giant Malignant Hemangiopericytoma of the Forearm: Case Report. U Koçer, A Uysal, N Sungur, M Gümüş, YÖ Tiftikçioğlu, HM Aksoy, M Gönültaş, T Yalta. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 25:1;133-136;2005
 

Uluslararası Yayınlar

1. A scapula with an unreported canal. Ozturk AH, Sargon MF, Celik HH, Aksit MD, Aksoy HM. Morphologie. 81(252):19-20; Mar 1997
2. The effect of onlay Medpor implants on mandibular growth in young rabbits: an experimental study. Ozgur F, Aksoy HM, Kayikcioglu A, Ariyurek M. Ann Plast Surg.42(2):158-62; Feb 1999
3. Aesthetic surgery and Hodgkin's disease. Kayikcioglu A, Aksoy M. Ann Plast Surg. 44(6):686-7; Jun 2000
4. Report of two cases with Van der Woude syndrome: a child and her mother. Kocer U, Aksoy HM, Tiftikcioglu YO, Cologlu H, Karaaslan O. Genet Couns. 12(4):341-6; 2001
5. Dorsal visor flap in fingertip reconstruction. Karamursel S, Kayikcioglu A, Aksoy HM, Dayican A, Safak T, Kecik A. Plast Reconstr Surg. 108(4):1014-8; Sep 15, 2001
6. Coexistence of aplasia cutis congenita of the scalp with symbrachydactyly of bilateral feet: an unreported form of Adams-Oliver syndrome. U. Koçer, H. Aksoy, Y. Tiftikcioğlu, F. Bingül, D. Ertoy, G. Bükülmez. European Journal of Plastic Surgery 24(6); 310 – 314; November 2001
7. Polydactyly: a study of four generations of a Turkish family including an affected member with bilateral cleft lip and palate. Kocer U, Aksoy HM, Tiftikcioglu YO, Karaaslan O. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 36(5):284-8; 2002
8. Frontal scalp flap for aesthetic eyebrow reconstruction. Kocer U, Ulusoy MG, Tiftikcioglu YO, Aksoy HM, Cologlu H. Aesthetic Plast Surg. 26(4):263-6; Jul-Aug 2002
9. A new experimental hypertrophic scar model in guinea pigs. Aksoy MH, Vargel I, Canter IH, Erk Y, Sargon M, Pinar A, Tezel GG. Aesthetic Plast Surg. 26(5):388-96; Sep-Oct 2002
10. Late – onset superficial lymphatic malformation: Report of a case and review of the literature. U. Koçer, N. Atakan, HM. Aksoy, YÖ. Tiftikçioğlu, B. Aksoy, M. Astarcı. Dermatologic Surgery 29:3;291-293; March 2003
11. Advanced case of basosquamous carcinoma of the nose. Kocer U, Aksoy HM, Tiftikcioglu YO, Cologlu H. J Otolaryngol. 32(2):136-9; Apr 2003
12. Giant Ecrine Acrospiroma: A Case Report and Review of the Literature. U. Koçer, HM. Aksoy, YÖ. Tiftikçioğlu, D Ertoy, Ö Karaaslan. The Canadian Journal of Plastic Surgery 11(1);43-46; Spring 2003
13. Sporadic familial polydactyly. Karaaslan O, Tiftikcioglu YO, Aksoy HM, Kocer U. Genet Couns. 14(4):401-5; 2003
14. Evaluation of effectiveness of surgical treatment and histopathological characteristics of basal cell carcinoma in Turkish patients. U. Koçer, HM. Aksoy, YÖ. Tiftikçioğlu, H. Çöloğlu, B. Aksoy, MG. Ulusoy, M. Astarcı. European Journal of Plastic Surgery 26:5;235-240; September 2003
15. Intravenous pyogenic granuloma of the hand. Kocer U, Aksoy HM, Tiftikcioglu YO, Karaaslan O. Dermatol Surg. 29(9):974-6; Sep 2003
16. Anthrax of the lower eyelid. U. Koçer, HM. Aksoy, YÖ. Tiftikçioğlu, B. Aksoy. The Canadian Journal of Plastic Surgery 11:4;211-212; Winter 2003
17. Incidental idiopathic calcinosis cutis in a rhytidectomy patient. Aksoy HM, Ozdemir R, Karaaslan O, Tiftikcioglu YO, Oruc M, Kocer U. Dermatol Surg. 30(8):1145-7; Aug 2004
18. Basal cell carcinoma in Turkey. YÖ. Tiftikçioğlu,  Ö. Karaaslan, HM. Aksoy, B. Aksoy, U. Koçer. Journal of Dermatology 32:12;946-950; December 2005
19. The effects of ketamine and propofol on bacterial translocation in rats after burn injury. Yagmurder H, Akca G, Aksoy M, Arslan M, Baltaci B, Dikmen B Acta Anaesthesiol Scand. 49(2):177-82; Feb 2005
20. Basal cell carcinoma in Turkey. YO. Tiftikcioglu, O. Karaaslan, HM. Aksoy, B. Aksoy, U. Kocer. Journal of Dermatology 33(2):91-95; February 2006
 
 • Polls
 • Google Maps
What is the most important criterion in hair transplantation?
 
Click to the image below to find our clinic location on the map and satalite:

Hair transplantation Ankara Civac Clinic- Google Maps

Multimedia Center

hair transplantationBaldness - What causes it?

Learn why our genes largely determine whether we go bald or keep our hair...

Watch...

 

 

hair transplantation"DHT" is the main culprit


Learn how the hormone DHT acts on vulnerable folicles and makes them thin and wither away...Watch...

 

 

hair transplantationHow hair transplants work

Learn how hair transplants relocate bald resistant hair folicles to the balding areas...

Watch...

 

 

hair transplantationThe ultimate hair transplant

Learn how follicular unit hair transplantation replicates nature hair for hair...Watch...

 

 

hair transplantationWhat hair transplantation can do

Learn what you can realistically achieve with hair restoration surgery given your degree of hair loss...Watch...

 

 

hair transplantationRecreating a full look

Learn how redistributing hair follicles can recreate a full look even at half your original density...Watch...

 

 

hair transplantationCreating a hair restoration plan

Learn how you can create a holistic hair restoration plan in consultation with a physician...Watch...

 

 

hair transplantationCalculate # of grafts needed

Use our graft calculator to estimate the number of hair grafts you may need...Calculate...

 

  

 

Syndicate

Member of these foundations:

Laser hair removal

Lazer epilasyon, lazerle epilasyon, lazerli epilasyon

www.lazer-epilasyon.com

Hair laser removal has become the top non-surgical cosmetic procedure for the under 35 crowd for both men and women. For those of you wondering how laser hair removal works it targets the melanin...

Ankara plastic surgery

burun estetigi, gogus estetigi, estetik burun

www.ankaraestetik.com

If you feel that your nose is not a good fit, you may benefit from cosmetic surgery of the  nose, also called rhinoplasty. Rhinoplasty can enhance the shape, size and general appearance of your nose.

Free consultation

demo9

Online consultation form 

You can send us your questions about hair transplantation, laser hair removal and plastic surgery operations and take our replies anytime. Please don't hesitate to send your consultations to our doctors.